04 Okt 2022
05 Okt 2022
 1. Jelenia Struga
 2. COVID-19
 3. Kodeks bezpiecznych praktyk COVID - 19

#BEZPIECZNE POWROTY DO JELENIEJ STRUGI

BEZPIECZNY HOTEL = BEZPIECZNY GOŚĆ

 

KODEKS BEZPIECZNYCH PRAKTYK: COVID - 19

RECEPCJA

 1. Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) przy przyjściu każdego Gościa do hotelu, w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych uniemożliwia przyjęcia Gościa do hotelu, procedura może być powtórzona - decyduje pracownik recepcji,

 2. Stosowanie przez pracowników obsługi hotelu maseczek/ przyłbic ochronnych oraz rękawiczek.

 3. Systematyczna dezynfekcja drzwi, klamek, powierzchni lady recepcyjnej, wózka bagażowego, poręczy, terminali, kart pokojowych, kanap, foteli, itp. w lobby hotelu.

 4. Wprowadzenie ograniczenia liczby osób oczekujących w kolejce do recepcji w lobby hotelowym – 4 osoby jednocześnie. Zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy Gośćmi w kolejce.

 5. Ograniczenie do minimum czasu Gościa przy recepcji, używanie jednorazowych długopisów.

 6. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recepcyjnym.

 7. Informowanie Gości o wprowadzonych procedurach obowiązujących w hotelu (wręczenie Gościom procedury bezpieczeństwa, której przyjęcie do wiadomości i stosowania musi być potwierdzone podpisem Gościa).

 8. Zakaz bezwzględny przebywania w pokoju hotelowym osób niezameldowanych.

 9. Udostępnienie do sprzedaży środków dezynfekujących oraz maseczek.

POKÓJ HOTELOWY

 1. Obowiązkowe ozonowanie każdego opuszczanego przez Gościa pokoju i wietrzenie przez 30 minut przed przyjęciem kolejnego, podczas pobytu w hotelu po uprzednim ustaleniu godzin w jakich pokój będzie dostępny.

 2. Procedury sprzątania, dezynfekcja urządzeń, mebli, klamek, pilota TV,  armatury, poręczy, wietrzenie pokoju hotelowego dostosowane do potrzeb epidemicznych.

 3. Usunięcie z pokoi na stałe elementów dekoracyjnych (kapy, poduszki).

 4. Bezwzględny zakaz przebywania w pokoju hotelowym osób nie będących Gośćmi hotelowymi.

 5. Ograniczenie rutynowego sprzątania pokoi, jedynie na życzenie klienta dla pobytów powyżej trzech dób.

RESTAURACJA/ BAR

 1. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości przy wejściu do restauracji/ baru.

 2. Wprowadzenie odpowiednich bezpiecznych odległości między stolikami / krzesłami w restauracji hotelowej.

 3. Każdorazowa dezynfekcja stołów, krzeseł, menaży , porcelany, tac, karty menu, itp., wymiana obrusów, wyparzanie sztućców, po każdym Gościu.

 4. Stosowanie przez pracowników restauracji, baru, przyłbic ochronnych oraz rękawiczek.

 5. Przyjmowanie wcześniejsze rezerwacji lub indywidualne ustalanie godzin obsługi poszczególnych Gości

POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE

 1. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recepcyjnym, przy wejściu do sal konferencyjnych.

 2. Szczegółowa dezynfekcja i ozonowanie raz na dobę pomieszczeń wspólnych: sala konferencyjna, sala restauracyjna, strefa wellness.

 3. Szczegółowa dezynfekcja toalet w hotelu.

 4. Dezynfekcja wind hotelowych

 5. W pomieszczeniach sanitariów higienicznych stosowanie się do instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania rękawiczek

SPA & WELLNESS

 1. Zachowanie bezpiecznej liczby osób oczekujących w poczekalni SPA & Wellness i odległości pomiędzy nimi. Każdorazowa dezynfekcja blatów, foteli oraz kanap, menu w poczekalni.

 2. Regularna dezynfekcja wszystkich pomieszczeń, sprzętów, kosmetyków.

 1. Wprowadzenie bezpiecznej odległości między stanowiskami do masażu, indywidualne stanowiska kosmetyczne.

 2. Stosowanie przez personel SPA & Wellness maseczek / przyłbic ochronnych oraz rękawiczek.

PODZIEMIA

 1. Inhalacje radonowe odbywać będą się dla gości hotelowych uprzednio zabezpieczonych w rękawiczki i maseczki. Maksymalna ilość uczestników to 12 osób.

 2. Częstotliwość wejść na inhalacje radonowe w grupach 12 osobowych o godzinie 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

 3. Zwiedzanie sztolni odbywa się w piątek, sobotę i niedzielę od dnia 8 maja, o każdej pełnej godzinie w godzinach 10:00 – 16:00.

 4. Sesje oddechowe w podziemiach po indywidualnej rezerwacji.

 5. Zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej odbywać będzie się dla osób indywidualnych uprzednio zabezpieczonych w rękawiczki i maseczki.

 6. Przy wejściu do sztolni znajduje się punkt obowiązkowej dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem zwiedzania.

PRACOWNICY

 1. Bezwzględne przestrzeganie pracy w maseczkach, rękawiczkach, czepkach, odzieży ochronnej, częste dezynfekowanie urządzeń, mycie rąk, itp. przez wszystkich pracowników znajdujących się w przestrzeni, w której może nastąpić kontakt z Gośćmi.

 2. Szkolenia pracowników z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa i wszystkich pracowników hotelu. Prowadzenie kampanii informacyjnej dla personelu dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności wg zaleceń GIS i WHO.

 3. Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) przy przyjściu każdego pracownika do pracy, w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych oddelegowanie pracownika do domu.

 4. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników - łatwo dostępny i widoczny dozownik na zapleczu hotelu.

 5. Wprowadzenie dodatkowej dezynfekcji przestrzeni wspólnych pracowników - szatni, kuchni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów.

 6. Przebywanie w pomieszczeniach, tam gdzie jest to możliwe do 2 osób i/ lub zachowanie bezpiecznej odległości.

OGÓLNE

 1. W związku z zagrożeniem wirusem COVID -19 hotel ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałyby zagrożenie gości oraz personelu hotelu.

 2. Prowadzenie kampanii informacyjnej dla Gości dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności.

 3. Stosowanie zaleceń wg zaleceń GIS i WHO.

Newsletter
Anmeldung für den Newsletter

Um Dienste auf höchstem Niveau bereitzustellen, verwendet die Website Cookies, die im Browser gespeichert werden. Detaillierte Informationen zum Verwendungszweck und zur Möglichkeit, Cookie-Einstellungen zu ändern, befinden sich in den Datenschutzbestimmungen. Wenn Sie auf ALLE AKZEPTIEREN klicken, stimmen Sie der Verwendung von Technologien wie Cookies und der Verarbeitung Ihrer im Internet gesammelten persönlichen Daten wie IP-Adressen und Cookie-IDs durch [Jelenia Struga Medical SPA sp. z o.o., ul. Podgórze 55, 58-530, Kowary] für Marketingzwecke zu (einschließlich automatisches Anpassen der Werbung an Ihre Interessen und die Vermessung deren Effektivität). Sie können die Cookie-Einstellungen in den Einstellungen ändern.

Datenschutzeinstellungen verwalten
Cookies, die erforderlich sind, damit die Website funktioniert

Cookies, die für den Betrieb der auf der Website verfügbaren Dienste erforderlich sind, und das Durchsuchen von Angeboten, das Vornehmen von Reservierungen und das Unterstützen von Sicherheitsmechanismen ermöglichen, unter anderem: Benutzerauthentifizierung und Erkennung von Missbrauch.

Analytische Cookies

Cookies, die das Sammeln von Informationen über die Art und Weise ermöglichen, wie der Benutzer die Website nutzt, um ihre Funktionsweise zu optimieren und sie an die Erwartungen des Benutzers anzupassen.

Marketing-Cookies

Cookies, mit denen der Benutzer Marketinginhalte anzeigen kann, die auf seine Vorlieben zugeschnitten sind, und welche die Versendung von Benachrichtigungen über Marketingangebote, die seinen Interessen entsprechen, ermöglichen, einschließlich Informationen zu Produkten und Dienstleistungen des Website-Administrators und Dritter.

Ihre Einstellungen wurden noch nicht gespeichert