04 Okt 2022
05 Okt 2022
  1. Sztolnie
  2. REGULAMIN

Regulamin Podziemnej Trasy Turystycznej Sztolnie Kowary Kopalnia "Liczyrzepa"

1. Zarządcą Podziemnej Trasy Turystycznej „SZOLNIE KOWARY - KOPALNIA LICZYRZEPA” jest:

  • Jelenia Struga MEDICAL SPA Sp. z o.o. ul. Podgórze 55 58-530 Kowary

2. Zwiedzanie PTT „SZOLNIE KOWARY - KOPALNIA LICZYRZEPA” jest odpłatne na podstawie obowiązującego cennika zwiedzania.

3. Zakupiony bilet do PTT „SZOLNIE KOWARY - KOPALNIA LICZYRZEPA” ważny jest jedynie na konkretną godzinę w dniu zakupu.

4. Zwiedzanie PTT „SZOLNIE KOWARY - KOPALNIA LICZYRZEPA” odbywa się wyłącznie z przewodnikiem i trwa około 60 minut.

5. W trakcie zwiedzania należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń przewodnika.

6. Oddalanie się od przewodnika i samodzielne zwiedzanie jest surowo zabronione.

7. Dzieci i młodzież szkolna mogą zwiedzać PTT „SZOLNIE KOWARY - KOPALNIA LICZYRZEPA” tylko pod opieką osób pełnoletnich, sprawujących nad nimi opiekę i ponoszących za nie pełną odpowiedzialność.

8. Wstęp do PTT „SZOLNIE KOWARY - KOPALNIA LICZYRZEPA” jest surowo wzbroniony dla osub wskazujący na sporzycie alkoholu lub innych podobnie działających środków odurzających.

9. Na terenie  PTT „SZOLNIE KOWARY - KOPALNIA LICZYRZEPA” obowiązuje całkowity zakaz palenia zwykłych papierosów jak i e-papierosów i korzystania z jakiegokolwiek otwartego źródła ognia.

10. Na terenie PTT  „SZOLNIE KOWARY - KOPALNIA LICZYRZEPA”  obowiązuje całkowity zakaz sporzywania alkoholu i innych podobnie działających środków odurzających.

11. Do PTT „SZOLNIE KOWARY - KOPALNIA LICZYRZEPA” zabronione jest wprowadzanie zwierząt

12. Bezwzględnie zabrania się podczas zwiedzania PTT  „SZOLNIE KOWARY - KOPALNIA LICZYRZEPA” dotykania urządzeń, instalacji elektrycznych i mechanicznych oraz ekspozycji.

13. Wszelkie wypadki, zasłabnięcia w czasie zwiedzania należy zgłaszać przewodnikowi.

14. Przeciwwskazania zdrowotne do wejścia na PTT „SZOLNIE KOWARY - KOPALNIA LICZYRZEPA” :

  • Klaustrofobia
  • Epilepsja nieustabilizowana (padaczka)

15. Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki wynikające ze złego stanu zdrowia zwiedzających lub umyślne działanie turysty.

16. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

17. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani zamianie.

18. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące obsługi ruchu turystycznego na PTT, turyści mogą kierować do Zarządy PTT, wymienionego w pkt.1 niniejszego regulaminu.

19. Wniesienie opłaty za zwiedzanie PTT jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu.

20. Jelenia Struga MEDICAL SPA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

Newsletter
Anmeldung für den Newsletter

Um Dienste auf höchstem Niveau bereitzustellen, verwendet die Website Cookies, die im Browser gespeichert werden. Detaillierte Informationen zum Verwendungszweck und zur Möglichkeit, Cookie-Einstellungen zu ändern, befinden sich in den Datenschutzbestimmungen. Wenn Sie auf ALLE AKZEPTIEREN klicken, stimmen Sie der Verwendung von Technologien wie Cookies und der Verarbeitung Ihrer im Internet gesammelten persönlichen Daten wie IP-Adressen und Cookie-IDs durch [Jelenia Struga Medical SPA sp. z o.o., ul. Podgórze 55, 58-530, Kowary] für Marketingzwecke zu (einschließlich automatisches Anpassen der Werbung an Ihre Interessen und die Vermessung deren Effektivität). Sie können die Cookie-Einstellungen in den Einstellungen ändern.

Datenschutzeinstellungen verwalten
Cookies, die erforderlich sind, damit die Website funktioniert

Cookies, die für den Betrieb der auf der Website verfügbaren Dienste erforderlich sind, und das Durchsuchen von Angeboten, das Vornehmen von Reservierungen und das Unterstützen von Sicherheitsmechanismen ermöglichen, unter anderem: Benutzerauthentifizierung und Erkennung von Missbrauch.

Analytische Cookies

Cookies, die das Sammeln von Informationen über die Art und Weise ermöglichen, wie der Benutzer die Website nutzt, um ihre Funktionsweise zu optimieren und sie an die Erwartungen des Benutzers anzupassen.

Marketing-Cookies

Cookies, mit denen der Benutzer Marketinginhalte anzeigen kann, die auf seine Vorlieben zugeschnitten sind, und welche die Versendung von Benachrichtigungen über Marketingangebote, die seinen Interessen entsprechen, ermöglichen, einschließlich Informationen zu Produkten und Dienstleistungen des Website-Administrators und Dritter.

Ihre Einstellungen wurden noch nicht gespeichert