04 Oct. 2022
05 Oct. 2022
  1. Sztolnie
  2. REGULAMIN

Regulamin Podziemnej Trasy Turystycznej Sztolnie Kowary Kopalnia "Liczyrzepa"

1. Zarządcą Podziemnej Trasy Turystycznej „SZOLNIE KOWARY - KOPALNIA LICZYRZEPA” jest:

  • Jelenia Struga MEDICAL SPA Sp. z o.o. ul. Podgórze 55 58-530 Kowary

2. Zwiedzanie PTT „SZOLNIE KOWARY - KOPALNIA LICZYRZEPA” jest odpłatne na podstawie obowiązującego cennika zwiedzania.

3. Zakupiony bilet do PTT „SZOLNIE KOWARY - KOPALNIA LICZYRZEPA” ważny jest jedynie na konkretną godzinę w dniu zakupu.

4. Zwiedzanie PTT „SZOLNIE KOWARY - KOPALNIA LICZYRZEPA” odbywa się wyłącznie z przewodnikiem i trwa około 60 minut.

5. W trakcie zwiedzania należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń przewodnika.

6. Oddalanie się od przewodnika i samodzielne zwiedzanie jest surowo zabronione.

7. Dzieci i młodzież szkolna mogą zwiedzać PTT „SZOLNIE KOWARY - KOPALNIA LICZYRZEPA” tylko pod opieką osób pełnoletnich, sprawujących nad nimi opiekę i ponoszących za nie pełną odpowiedzialność.

8. Wstęp do PTT „SZOLNIE KOWARY - KOPALNIA LICZYRZEPA” jest surowo wzbroniony dla osub wskazujący na sporzycie alkoholu lub innych podobnie działających środków odurzających.

9. Na terenie  PTT „SZOLNIE KOWARY - KOPALNIA LICZYRZEPA” obowiązuje całkowity zakaz palenia zwykłych papierosów jak i e-papierosów i korzystania z jakiegokolwiek otwartego źródła ognia.

10. Na terenie PTT  „SZOLNIE KOWARY - KOPALNIA LICZYRZEPA”  obowiązuje całkowity zakaz sporzywania alkoholu i innych podobnie działających środków odurzających.

11. Do PTT „SZOLNIE KOWARY - KOPALNIA LICZYRZEPA” zabronione jest wprowadzanie zwierząt

12. Bezwzględnie zabrania się podczas zwiedzania PTT  „SZOLNIE KOWARY - KOPALNIA LICZYRZEPA” dotykania urządzeń, instalacji elektrycznych i mechanicznych oraz ekspozycji.

13. Wszelkie wypadki, zasłabnięcia w czasie zwiedzania należy zgłaszać przewodnikowi.

14. Przeciwwskazania zdrowotne do wejścia na PTT „SZOLNIE KOWARY - KOPALNIA LICZYRZEPA” :

  • Klaustrofobia
  • Epilepsja nieustabilizowana (padaczka)

15. Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki wynikające ze złego stanu zdrowia zwiedzających lub umyślne działanie turysty.

16. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

17. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani zamianie.

18. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące obsługi ruchu turystycznego na PTT, turyści mogą kierować do Zarządy PTT, wymienionego w pkt.1 niniejszego regulaminu.

19. Wniesienie opłaty za zwiedzanie PTT jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu.

20. Jelenia Struga MEDICAL SPA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

Newsletter
Subscribe our newsletter

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by Jelenia Struga Medical SPA sp. z o.o., ul. Podgórze 55, 58-530, Kowary . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved