04 Okt 2022
05 Okt 2022
 1. Jelenia Struga
 2. Behandlungen
 3. REGULAMIN POBYTU W STREFIE WELLNESS

REGULAMIN POBYTU W STREFIE WELLNESS

Basen jest integralną częścią Hotelu Jelenia Struga Medical Spa i obowiązują na nim przepisy Regulaminu ogólnego hotelu.

1. Przed wejściem na teren basenu, należy zapoznać się z obowiązującym regulaminem.

2. Uznaje się, że każda osoba przebywająca na terenie basenu zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do bezwzględnego jego przestrzegania.

3. Głębokość basenu wynosi 1, 50 m, średnia temp. wody 28° C, średnia temp. powietrza 30°C

4. Basen jest Monitorowany

5. Basen czynny jest codziennie w godzinach 9:00 – 22:00.

6. Hotel Jelenia Struga zastrzega sobie prawo wprowadzenia przerwy technicznej w godzinach funkcjonowania basenu.

7. W basenie znajdują się atrakcje wodne (przeciwprąd i kaskada) - uruchamia się je przez włączenie przycisków znajdujących się poniżej tafli wody.

8. Osoby korzystające z basenu są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania regulaminu.

9. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, niestosujące się do zaleceń obsługi mogą zostać wyproszone z terenu basenu.

10. Zaleca się wszystkim Gościom korzystanie z prysznica higienicznego przed i po kąpieli w basenie oraz korzystania z obuwia basenowego.

11. Zaleca się wiązanie długich włosów w ciasny kok oraz korzystanie z czepków basenowych.

12. Podczas korzystania z basenu zabrania się:

 • Biegania po obejściach basenowych
 • Siadania na obrzeżach niecki basenu
 • Skakania do wody
 • Wpychania do wody innych użytkowników
 • Spożywania napojów alkoholowych
 • Wnoszenia artykułów spożywczych oraz ich konsumpcji
 • Wnoszenia wszelkich szklanych przedmiotów i ostrych narzędzi
 • Wprowadzania zwierząt
 • Użytkowania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest ich przeznaczenie
 • Korzystającym z basenu nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwa osób trzecich

13. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających proszone będą o opuszczenie basenu.

14. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością.

15. Basen jest obiektem niestrzeżonym w związku z tym dzieci w wieku od 12 lat do lat 16 mogą przebywać na terenie basenu tylko pod opieką osoby pełnoletniej, która ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko.

16. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi oraz zachowanie ostrożności przy wchodzeniu i schodzeniu ze schodów znajdujących się na terenie basenu.

17. Wszystkie wypadki mające miejsce na terenie basenu należy niezwłocznie zgłosić pracownikom recepcji.

18. Za uszkodzenie sprzętu będącego na wyposażeniu basenu przewidziana jest rekompensata w wysokości 100 % jego wartości.

19. Jelenia Struga MEDICAL SPA Sp. z o.o. nie odpowiada za wypadki powstałe na basenie spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu, nie ponosi odpowiedzialności za zgubione na terenie basenu przedmioty.

Newsletter
Anmeldung für den Newsletter

Um Dienste auf höchstem Niveau bereitzustellen, verwendet die Website Cookies, die im Browser gespeichert werden. Detaillierte Informationen zum Verwendungszweck und zur Möglichkeit, Cookie-Einstellungen zu ändern, befinden sich in den Datenschutzbestimmungen. Wenn Sie auf ALLE AKZEPTIEREN klicken, stimmen Sie der Verwendung von Technologien wie Cookies und der Verarbeitung Ihrer im Internet gesammelten persönlichen Daten wie IP-Adressen und Cookie-IDs durch [Jelenia Struga Medical SPA sp. z o.o., ul. Podgórze 55, 58-530, Kowary] für Marketingzwecke zu (einschließlich automatisches Anpassen der Werbung an Ihre Interessen und die Vermessung deren Effektivität). Sie können die Cookie-Einstellungen in den Einstellungen ändern.

Datenschutzeinstellungen verwalten
Cookies, die erforderlich sind, damit die Website funktioniert

Cookies, die für den Betrieb der auf der Website verfügbaren Dienste erforderlich sind, und das Durchsuchen von Angeboten, das Vornehmen von Reservierungen und das Unterstützen von Sicherheitsmechanismen ermöglichen, unter anderem: Benutzerauthentifizierung und Erkennung von Missbrauch.

Analytische Cookies

Cookies, die das Sammeln von Informationen über die Art und Weise ermöglichen, wie der Benutzer die Website nutzt, um ihre Funktionsweise zu optimieren und sie an die Erwartungen des Benutzers anzupassen.

Marketing-Cookies

Cookies, mit denen der Benutzer Marketinginhalte anzeigen kann, die auf seine Vorlieben zugeschnitten sind, und welche die Versendung von Benachrichtigungen über Marketingangebote, die seinen Interessen entsprechen, ermöglichen, einschließlich Informationen zu Produkten und Dienstleistungen des Website-Administrators und Dritter.

Ihre Einstellungen wurden noch nicht gespeichert