04 Oct. 2022
05 Oct. 2022
 1. Jelenia Struga
 2. Spa treatments
 3. REGULAMIN POBYTU W STREFIE WELLNESS

REGULAMIN POBYTU W STREFIE WELLNESS

Basen jest integralną częścią Hotelu Jelenia Struga Medical Spa i obowiązują na nim przepisy Regulaminu ogólnego hotelu.

1. Przed wejściem na teren basenu, należy zapoznać się z obowiązującym regulaminem.

2. Uznaje się, że każda osoba przebywająca na terenie basenu zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do bezwzględnego jego przestrzegania.

3. Głębokość basenu wynosi 1, 50 m, średnia temp. wody 28° C, średnia temp. powietrza 30°C

4. Basen jest Monitorowany

5. Basen czynny jest codziennie w godzinach 9:00 – 22:00.

6. Hotel Jelenia Struga zastrzega sobie prawo wprowadzenia przerwy technicznej w godzinach funkcjonowania basenu.

7. W basenie znajdują się atrakcje wodne (przeciwprąd i kaskada) - uruchamia się je przez włączenie przycisków znajdujących się poniżej tafli wody.

8. Osoby korzystające z basenu są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania regulaminu.

9. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, niestosujące się do zaleceń obsługi mogą zostać wyproszone z terenu basenu.

10. Zaleca się wszystkim Gościom korzystanie z prysznica higienicznego przed i po kąpieli w basenie oraz korzystania z obuwia basenowego.

11. Zaleca się wiązanie długich włosów w ciasny kok oraz korzystanie z czepków basenowych.

12. Podczas korzystania z basenu zabrania się:

 • Biegania po obejściach basenowych
 • Siadania na obrzeżach niecki basenu
 • Skakania do wody
 • Wpychania do wody innych użytkowników
 • Spożywania napojów alkoholowych
 • Wnoszenia artykułów spożywczych oraz ich konsumpcji
 • Wnoszenia wszelkich szklanych przedmiotów i ostrych narzędzi
 • Wprowadzania zwierząt
 • Użytkowania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest ich przeznaczenie
 • Korzystającym z basenu nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwa osób trzecich

13. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających proszone będą o opuszczenie basenu.

14. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością.

15. Basen jest obiektem niestrzeżonym w związku z tym dzieci w wieku od 12 lat do lat 16 mogą przebywać na terenie basenu tylko pod opieką osoby pełnoletniej, która ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko.

16. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi oraz zachowanie ostrożności przy wchodzeniu i schodzeniu ze schodów znajdujących się na terenie basenu.

17. Wszystkie wypadki mające miejsce na terenie basenu należy niezwłocznie zgłosić pracownikom recepcji.

18. Za uszkodzenie sprzętu będącego na wyposażeniu basenu przewidziana jest rekompensata w wysokości 100 % jego wartości.

19. Jelenia Struga MEDICAL SPA Sp. z o.o. nie odpowiada za wypadki powstałe na basenie spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu, nie ponosi odpowiedzialności za zgubione na terenie basenu przedmioty.

Newsletter
Subscribe our newsletter

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by Jelenia Struga Medical SPA sp. z o.o., ul. Podgórze 55, 58-530, Kowary . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved